22
Φεβ.
15

5ο συνέδριο ΚΝΕ (ΝΑΡ): Στιγμές και γεγονότα

Ρεπορτάζ του «Οδηγητή της Νεολαίας» για το 5ο συνέδριο της ΚΝΕ (ΝΑΡ): ταυτότητα των συνέδρων, οι ελληνικές και ξένες αντιπροσωπείες, στιγμιότυπα, αποφάσεις για τον τίτλο του Οδηγητή της Νεολαίας και το όνομα της ΚΝΕ:

Στιγμές και γεγονότα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • 489 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι με μέσο όρο ηλικίας 24 χρόνια. Αισθητά νεαρότερο από τα προηγούμενα συνέδρια της ΚΝΕ.
 • 324 από τους συνέδρους ήταν μέλη του ΚΚΕ. Εφυγαν ή δια­γράφτηκαν όλοι το 1989…
 • 7,7 χρόνια ο μέσος όρος Κνίτικης ηλικίας. Από 20 χρόνια ο σ. Γιώργος Γράψας έως 1 μήνα 3 σύνεδροι.
 • 68% αντιπρόσωποι ήταν άνδρες.
 • 32% αντιπρόσωποι ήταν γυ­ναίκες.

Από την κοινωνική σύνθεση του Συνέδριου

 • 15 βιομηχανικοί εργάτες το 3,4%
 • 13 εργοστασιακοί εργάτες το 2,9%
 • 38 οικοδόμοι το 8,5%.

Είναι εκλεγμένοι σε πρωτο­βάθμια μαζικά όργανα 165 αντιπρόσωποι (36,6%) εκ των οποίων το 6,2% πρόεδροι και αντιπρόεδροι μαζικών φορέ­ων και σε δευτεροβάθμια όρ­γανα (εργατικά κέντρα, ΕΦΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΜΜΕ) αντι­πρόσωποι το 3%.

Το 66% των αντιπροσώπων 300 σύνεδροι εκλέχτηκαν για πρώτη φορά αντιπρόσωποι σε Συνέδριο. Από τους υπόλοιπους:

 • 4 ήταν αντιπρόσωποι στο Α’ Συνέδριο.
 • 14 ήταν αντιπρόσωποι στο Β’ Συνέδριο.
 • 50 ήταν αντιπρόσωποι στο Γ’ Συνέδριο.
 • 149 ήταν αντιπρόσωποι στο Δ’ Συνέδριο.

Πάνω από 100 Σύνεδροι είναι απλά μέλη. Στα προηγούμενα Συνέδρια ήταν πολύ λιγότεροι.

Στο άνοιγμα των εργασιών του Συνέδριου παραβρέθηκαν και μίλη­σαν εκπρόσωποι από:

 • την ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
 • τις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών
 • την Εναλλακτική Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση
 • την Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση.

Επίσης χαιρετιστήριο μήνυμα έστειλε η Νεολαία ΠΑΣΟΚ.

Το 5ο Συνέδριο της ΚΝΕ παρα­κολούθησαν οι παρακάτω ξένες αντιπροσωπείες.

 • Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημο κρατικών Νεολαιών
 • Σαντινιστική Νεολαία 19 Ιούλη
 • Ελεύθερη Γερμανική Νεολαία
 • Κολλεκτίβες Νέων Κομμουνι­στών Ισπανίας
 • Κολλεκτίβες Νέων Κομμουνι­στών Καταλωνίας
 • Κ.Ν. Κολομβίας
 • Δημοκρατική Νεολαία Παλαι­στίνης
 • Οργάνωση Νεολαίας Παλαι­στίνης
 • Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο Φιλιππίνων
 • Γενικό Κογκρέσσο Λίβυων Φοι­τητών
 • Επαναστατική Κομμουνιστική Λίγκα Γαλλίας

Χαιρετιστήριο έστειλαν οι πα­ρακάτω οργανώσεις:

 • Διεθνής Ενωση Φοιτητών
 • Κομμουνιστική Νεολαία Κού­βας
 • Βουλγάρικη Δημοκρατική Νεο­λαία (πρώην Δημητροφική Κομσομόλ)
 • Ενωση Νέων Τσεχοσλοβακίας (πρώην SSM)
 • Σοσιαλιστική Ενωση Πολωνι­κής Νεολαίας
 • Κόμμα του λαού της Κοσταρίκα
 • Μαροκινή Προοδευτική – Σο­σιαλιστική Νεολαία
 • Επαναστατικό Κόμμα των Ερ­γατών από το Μεξικό
 • Οργάνωση Ρεζίστανς (από Αυ­στραλία)
 • Κομμουνιστική Οργάνωση Φοι­τητών Αυστρίας
 • Κόμμα της Νίκης του Λαού (Ου­ρουγουάη)
 • Ενωση των Φιλιππινέζων Φοι­τητών

ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Οι στίχοι του Μιχάλη Κατσαρού δέθηκαν αρμονικά στο video, στην έναρξη του Συνέ­δριου. Τον Μιχάλη Κατσαρό που όπως είπε ομιλητής ήταν «θαμμένος» 40 χρόνια για την επίσημη Αριστερά.
 • Ατέλειωτα τα χειροκροτήμα­τα στο χαιρετισμό του Νικαραγουανού. Και μερικά σχόλια όμως για την αισιοδοξία του. Βάσιμη ή Λατινοαμερικάνικο ταπεραμέντο; Η ζωή θα δεί­ξει…
 • Ευχάριστη η παρουσία και ο χαιρετισμός της συντρόφισσας από την «άλλη ΚΝΕ» στο συνέδριο. Αξιζε τα χειροκρο­τήματα αλλά και το λουλούδι και το φιλί που της δόθηκαν από σύνεδρο της Θεσσαλονί­κης.
 • Χειροκροτήματα διέκοπταν αρκετές φορές την ομιλία του 17χρονου μαθητή, ιδιαίτερα όταν έκανε την κριτική του στις «αμαρτίες» των μεγαλύ­τερων.
 • «Θυμίζει Πανσπουδαστικό Συ­νέδριο» παρατηρούν πολλοί παλιώτεροι φοιτητές. Πά­ντως σίγουρα η ζωντάνια αλ­λά και η μεγάλη παρακολού­θηση της συζήτησης έδειξαν ότι οι τυπικές τελετουργίες μάλλον βλάπτουν παρά βοη­θούν την ουσία.
 • Έχουμε και άτυχες στιγμές. Να μην έχει παρατηρητές στην εκλογή του νέου Κ.Σ. αποφάσισε το συνέδριο. Οι εύλογες διαμαρτυρίες όμως άλλαξαν την απόφαση. Βλέ­πεις τα επιχειρήματα δεν μπορούν να απαντήσουν σε ένα πολύ απλό ερώτημα «Γιατί να μην παρακολουθήσουμε και μεις ρε σύντροφοι;».
 • Στο διάλλειμμα για την κατα­μέτρηση των ψήφων την πα­ράσταση έκλεψε ο γνωστός μας Μάνος, που απάντησε σε ερωτήσεις για τη διεθνή κα­τάσταση, την εσωτερική συ­γκυρία και τις προοπτικές της Αριστεράς… Εν μέσω χει­ροκροτημάτων και συνθημά­των. «Μάνο προχώρα…».

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»

Με απόφαση του 5ου Συνέδριου αλ­λάζει ο τίτλος του «ΟΔΗΓΗΤΗ της νεο­λαίας». Για μήνες, και εξαιτίας της καταδικαστικής απόφασης, ο «ΟΔΗΓΗΤΗΣ» ήταν αποκλεισμένος από τα πρακτο­ρεία διακίνησης εφημερίδων. Αποτέλε­σμα να μη φθάνει σε πολλές πόλεις και χωριά, ή να φθάνει με μεγάλη καθυστέρηση, με σοβαρές πολιτικές και οικονο­μικές συνέπειες. Αυτό μαζ( με μια σειρά άλλες τεχνικές και οικονομικές συνέπει­ες κατά κύριο λόγο, κάνουν επιτακτική ανάγκη την αλλαγή του τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι «δικαιώθηκαν» οι «διώκτες» μας; Θεωρούμε πως όχι. Οι 5 μήνες έκ­δοσης του «παράνομου» ΟΔΗΓΗΤΗ έδωσαν μια απάντηση.

Τώρα όμως πρέπει όχι μόνο να συνεχίσουμε απλά να βγαίνουμε αλλά να κά­νουμε αποφασιστικά βήματα στη βελτί­ωση και την άνοδο της κυκλοφορίας.

Για αυτό αλλάζουμε όνομα. Συνεχίζοντας τη δύσκολη 20χρονη πορεία του ΟΔΗΓΗΤΗ. Κρατάμε όλες τις ωραίες και δύσκολες στιγμές των 772 φύλλων μας. Και συγχρόνως φιλοδοξούμε να γίνουμε καλύτεροι. Με περισσότερες και πιο ζω­ντανές σελίδες, πιο κοντά στη ζωή της νεολαίας, πιο ανοικτοί στις αναζητή­σεις της, στο καινούργιο που αναβλυζει από τις αντιστάσεις και τους αγώνες της. Μεγάλες φιλοδοξίες;

Αυτό θα εξαρτηθεί όχι μόνο, ούτε κυ­ρίως, από την προσπάθεια των «συντα­κτών» του ΟΔΗΓΗΤΗ, αλλά από όλα τα μέλη της ΚΝΕ από κάθε νέο που θέλει να συμβάλλει. Οι σελίδες μας πάντως θα είναι ανοικτές στον προβληματισμό, τις αναζητήσεις, τις σκέψεις και τις προ­τάσεις σας. Και για να ξεκινήσουμε περιμένουμε επειγόντως προτάσεις για το ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ.

Προθεσμία «υποβολής» προτάσεων μέχρι τέλους της βδομάδας, στα γραφεία του ΟΔΗΓΗΤΗ ή του ΚΣ. της ΚΝΕ.

Το Συνέδριο με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε τη διατήρηση του τίτλου της ΚΝΕ. Ταυτόχρονα το άνοιγμα της συζήτησης σε όλη την οργάνωση για το ζήτημα αυτό, με ευθύνη του Κεντρικού Συμβού­λιου. Καταληκτική απόφαση θα παρθεί σε επόμενο πανελλαδικό σώμα, Συνδιάσκεψη ή Συνέδριο.

 

Οδηγητής της νεολαίας, Νο 772, 13.3.1990


0 Responses to “5ο συνέδριο ΚΝΕ (ΝΑΡ): Στιγμές και γεγονότα” 1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


2ο συνέδριο ΚΝΕ 3η Συνδιάσκεψη ΚΚΕ 5ο συνέδριο ΚΝΕ 7η Ολομέλεια (1950) 9ο συνέδριο ΚΚΕ 10ο συνέδριο ΚΚΕ 12ο συνέδριο ΚΚΕ 15ο συνέδριο ΚΚΕ Άρης Βελουχιώτης Αλλαγή Αριστερό Ριζοσπαστικό Μέτωπο Β' Πανελλαδική Γκορμπατσόφ Γράψας ΔΑΠ-ΟΝΝΕΔ ΔΣΕ Δεκεμβριανά ΕΑΜ ΕΑΡ ΕΔΑ ΕΕ ΕΚΟΝ ΡΦ ΕΛΑΣ ΕΟΚ ΕΣΣΔ Εθνική Αντίσταση Εμφύλιος Πόλεμος Ενιαίο Μέτωπο Πάλης Κ. Καραγιώργης ΚΓΑΝΕ ΚΚΕ ΚΚΕ εσ.-ΑΑ ΚΚΕ εσωτ. ΚΝΕ ΚΝΕ-ΝΑΡ Κοινό Πόρισμα Κύρκος Μ. Βαφειάδης Μακεδονικό Ν. Ζαχαριάδης ΝΑΡ Νέα Δημοκρατία ΟΚΝΕ Οικουμενική Οκτωβριανή Επανάσταση ΠΑΣΟΚ Πανσπουδαστική σ.κ. Περεστρόικα Πολυτεχνείο Πραγματική Αλλαγή Ρήγας Φεραίος Στάλιν Στόχοι του Έθνους Συμφωνία της Βάρκιζας Συνασπισμός Τίτο Τζανετάκης Φαράκος Φλωράκης Χούντα αντιπολεμικό κίνημα αντιφασιστική πάλη εκλογές 1946 εξωκοινοβουλευτική αριστερά εργατικό κίνημα εσωκομματική δημοκρατία ευρωκομμουνισμός θεωρία των σταδίων ιμπεριαλισμός μ-λ ρεύμα μορατόριουμ νεολαιίστικο κίνημα συνέδρια ΚΚΕ τροτσκιστές φοιτητικό κίνημα

Blog Stats

 • 40.325 hits

Γράψτε το e-mail σας για παίρνετε μήνυμα για τα νέα κείμενα που αναρτηθούν στο 21aristera.

Μαζί με 17 ακόμα followers


Αρέσει σε %d bloggers: