19
Ιον.
15

Πολιτική απόφαση – Τα άμεσα καθήκοντα του κόμματος από το 15ο έως το 16ο Συνέδριο

Πολιτική απόφαση – Τα άμεσα καθήκοντα του κόμματος από το 15ο έως το 16ο Συνέδριο

15/05/06

1. Το ΚΚΕ, στα χρόνια μετά το 14ο Συνέδριο, έδρασε μέσα σε πιο δύσκολες και σκληρές συνθήκες, αντιμέτωπο με τις πολλαπλές επιπτώσεις από τις ανατροπές των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Ευρώπης, την κρίση του κομμουνιστικού κινήματος και την κρίση στο Κόμμα μας.

Οι πολιτικές εξελίξεις επιβεβαίωσαν τις βασικές εκτιμήσεις και προβλέψεις του 14ου Συνεδρίου για την κατάσταση στη χώρα μας, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, για τις διεθνείς σχέσεις.

Η ΚΕ, με βάση τις αποφάσεις του 14ου Συνεδρίου, προσανατόλισε σωστά το Κόμμα στα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Συνέβαλε στην αποκάλυψη του ταξικού χαρακτήρα των πολιτικών επιλογών της άρχουσας τάξης, των κομμάτων του δικομματισμού, καθώς και των άλλων κομμάτων που συγκλίνουν και ταυτίζονται με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σε επιλογές στρατηγικής σημασίας. Βοήθησε λαϊκές μάζες να αρχίσουν να κατανοούν την ανάγκη να αντισταθούν στις αποφάσεις του Διευθυντηρίου των Βρυξελλών. Άνοιξε τολμηρά και θαρραλέα ένα επιθετικό μέτωπο στο κύμα εθνικισμού και μεγαλοϊδεατισμού, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που ξέσπασε στη χώρα μας, συνέβαλε αποφασιστικά στην αναχαίτισή του.

Προειδοποίησε για τις νέες εντάσεις στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εξαιτίας της προώθησης των σχεδίων της νέας ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων.

Η πολιτική αντίστασης και συσπείρωσης και μια σειρά πρωτοβουλίες του, για ανάπτυξη κοινής δράσης και συνεργασίας των κομμουνιστικών κομμάτων στην περιοχή μας, στην Ευρώπη και ευρύτερα, βοήθησαν το Κόμμα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ευρύτερων συσπειρώσεων γύρω από αντιιμπεριαλιστικούς, αντιμονοπωλιακούς στόχους και αιτήματα.

Η τετράχρονη πορεία του ΚΚΕ ήταν πορεία ανάκτησης της ενότητάς του και ανάπτυξης πολιτικής, μαζικής δράσης για τα οξυμένα προβλήματα του λαού. Σήμερα βρίσκεται σε πορεία ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής ανάκαμψης. Αναπτύσσει και δυναμώνει την παρέμβασή του στην πορεία του τόπου, στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Αναδείχνεται σε πολιτική δύναμη που εκφράζει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των λαϊκών δυνάμεων, τις ιδέες και τους στόχους πάλης των αριστερών, όλων όσοι αντιστέκονται στο συμβιβασμό και τη μοιρολατρία, στη λογική των μονόδρομων. Η στρατηγική επιδίωξη του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου του τόπου μας να θέσει το ΚΚΕ εκτός πολιτικής και κοινωνικής ζωής δεν πέτυχε, χάρη στη σταθερή, αταλάντευτη δράση του για τα λαϊκά συμφέροντα.

Το Συνέδριο εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού πήρε υπόψη τη συζήτηση και την έγκρισή της από τις ΚΟΒ και τις συνδιασκέψεις. Η επιβεβαίωση στη ζωή εκτιμήσεων και προβλέψεων του Κόμματος για τις εξελίξεις στη χώρα μας και διεθνώς, καθώς και οι νέες εμπειρίες που απέκτησε μέσα στους αγώνες αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για να περάσει το ΚΚΕ την επόμενη περίοδο σε αποφασιστική αντεπίθεση και άνοιγμα στην εργατική τάξη, στη νεολαία, στο λαό, να θέσει και να εκπληρώσει νέους πιο υψηλούς πολιτικό-ιδεολογικούς και οργανωτικούς στόχους με το 15ο συνέδριο.

Δύο δρόμοι για το λαό

2. Σήμερα δύο δρόμοι επιλογής ορθώνονται μπροστά στο λαό που αφορούν την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας:

 • Ο δρόμος που υπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των καπιταλιστών σε βάρος του λαού, ο δρόμος της προσαρμογής και υποταγής στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και
 • Ο δρόμος της συγκρότησης του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου πάλης που μπορεί να δόσει προοπτική για την εργατική τάξη, τα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου και τη νεολαία.

Ο πρώτος δρόμος είναι αυτός που ακολουθείται μέχρι σήμερα από τις κυβερνήσεις του δικομματισμού που διαδέχονται η μια την άλλη, συνεπείς στο μονόδρομο της ΕΕ, της αποδοχής και υλοποίησης των εντολών και κατευθύνσεων των διεθνών ιμπεριαλιστικών κέντρων, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. Είναι ο δρόμος ο οποίος όχι μόνο δε λύνει προβλήματα προς το συμφέρον του λαού, αλλά δημιουργεί συνεχώς και νέα προβλήματα για την εργατική τάξη και το λαό. Είναι δρόμος οπισθοδρόμησης, δρόμος του μεγάλου κεφαλαίου, δρόμος μεγαλύτερων αρνητικών συνεπειών για το λαό και τη χώρα.

Ο δεύτερος δρόμος είναι ο δρόμος της αντίστασης και ρήξης με αυτήν την πολιτική, της σχεδιασμένης ανάπτυξης, δρόμος που οδηγεί στο σοσιαλισμό. Είναι ο δρόμος των συμφερόντων της εργατικής τάξης, των πιο πλατιών λαϊκών στρωμάτων, ο δρόμος υπηρέτησης της πλειοψηφίας του λαού μας.

Στο ερώτημα: «με τον ιμπεριαλισμό και τα μονοπώλια ή με το λαό» ο κάθε συνεπής αγωνιστής πρέπει να απαντήσει. Ενδιάμεσες λύσεις δεν υπάρχουν. ‘Η θα ζούμε σε μια Ελλάδα βορά του πολυεθνικού κεφαλαίου, στο ζυγό των καπιταλιστικών κερδών ή σε μια Ελλάδα για τον εργαζόμενο. ‘Η θα ζούμε σε μια Ελλάδα υπηρέτη των ιμπεριαλιστικών σχεδίων ή σε μια Ελλάδα ανεξάρτητη, που παλεύει μαζί με τους λαούς και τις αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις, για την κοινωνική πρόοδο, την αλλαγή, το σοσιαλισμό, για μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων που να ηγεμονεύεται από τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις.

3.Το ΚΚΕ κρίνει τα σημερινά πολιτικά κόμματα από το ρόλο τους στην πορεία της ενσωμάτωσης-προσαρμογής της χώρας στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, τη μετατροπή της σε χώρα – φτηνών υπηρεσιών, διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων, χώρα όχημα και αγωγό της ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων στην περιοχή από τα Βαλκάνια ως τον Ευφράτη, στη λεκάνη της Μεσογείου.

Στις ηγετικές ομάδες των μεγάλων κομμάτων, στο πολιτικό σύστημα, κυοφορούνται διεργασίες που στοχεύουν στην αλλαγή της μορφής του δικομματικού πολιτικού συστήματος, με διάφορα σενάρια κυβερνητικής ή γενικότερης συνεργασίας αναπαραγωγής του διπολισμού με το σχήμα «κεντροδεξιά- κεντροαριστερά».

Οι διεργασίες αντανακλούν τη δυσφορία του ελληνικού λαού για τη σημερινή πολύπλευρη κρίση, εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές σε θέματα τακτικής. Αντανακλούν τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, τη διαπάλη μερίδων της άρχουσας τάξης στα πλαίσια του γενικότερου πολυεθνικού ανταγωνισμού. Εκφράζουν σενάρια παγίδευσης ριζοσπαστικών δυνάμεων, ώστε αυτές να μη δρασκελίσουν το κατώφλι προς το δρόμο του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού αγώνα.

Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων στην προσπάθεια αναπροσαρμογών και διαχείρισης του συστήματος, δεν είναι ακριβώς όμοιος. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αποτελούν τα βασικά στηρίγματα της προσπάθειας ανασυγκρότησης του καπιταλιστικού συστήματος στις σύγχρονες συνθήκες, λόγω του ρόλου που παίζουν στη διακυβέρνηση της χώρας, του μεγέθους τους και της στενής τους σχέσης με τα κέντρα του ιμπεριαλισμού και το μεγάλο κεφάλαιο.

Τα υπάρχοντα μικρότερα κόμματα διαδραματίζουν το ρόλο της εφεδρείας και του αναχώματος, αντικειμενικά παίζουν το ρόλο του σωτήρα του πολιτικού συστήματος ώστε να μην υποστεί ρωγμές εξαιτίας διεργασιών και ανακατατάξεων μέσα στο λαό. Η κριτική που ασκούν στη σημερινή κατάσταση αφορά θέματα τακτικής, χειρισμών, διαδικασιών, δε θίγουν την ουσία των προβλημάτων, δε συνιστούν συνολικά άλλη πολιτική προς όφελος των εργαζομένων σε αντίθεση με τα συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου και τις επιλογές των διεθνών ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Η Πολιτική Aνοιξη αποτελεί τμήμα και προέκταση της κλασσικής, ιστορικής συντηρητικής παράταξης της χώρας. Ο «Συνασπισμός» υιοθετεί ένα μείγμα κλασικών, ουτοπικών, δημαγωγικών σοσιαλδημοκρατικών και νεοφιλελεύθερων απόψεων. Ο ιδιαίτερος ρόλος του συνίσταται στο ότι αποτελεί το όχημα συκοφάντησης των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού, μήτρα των ιδεών του συμβιβασμού και της πολιτικής ουράς στα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου. Το πρόγραμμα που ψήφισε στο πρόσφατο συνέδριό του δείχνει ακόμα μεγαλύτερη προγραμματική ταύτισή του με το ΠΑΣΟΚ. Στο χώρο των άλλων πολιτικών δυνάμεων και ομάδων το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ) αναπτύσσει κριτική σε επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίζεται με φιλολαϊκή γλώσσα, περιχαρακώνει όμως το προγραμματικό του πλαίσιο στην υπεράσπιση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ ’81-’89, δηλαδή μιας πολιτικής που χρησιμοποίησε τα αριστερά και ριζοσπαστικά συνθήματα για να διαβρώσει και να ποδηγετήσει το λαϊκό κίνημα. Προβάλλει την αναγκαιότητα της ταξικής συνεργασίας, υιοθετεί αντιλήψεις μικροαστικού εθνικισμού.

Η πολιτική συνεργασία με αυτά τα κόμματα δεν είναι δυνατή, καθώς τα προγράμματα και η πολιτική τους κινούνται μέσα στη λογική της διαχείρισης του συστήματος. Στις γραμμές των κομμάτων, στην εκλογική τους βάση, υπάρχουν λαϊκές δυνάμεις και κοινωνικοί παράγοντες που προβληματίζονται έντονα από την ίδια τους την πείρα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γίνονται και στην πορεία θα γίνονται πιο έντονες διεργασίες, διαφοροποιήσεις στην πολιτική τους σκέψη και στη στάση τους στο λαϊκό κίνημα. Με αυτές τις δυνάμεις, το ΚΚΕ είναι διατεθειμένο και αποφασισμένο να δράσει από κοινού, πριν απ’ όλα στα μέτωπα και τις συσπειρώσεις που θέτουν αντιιμπεριαλιστικούς, αντιμονοπωλιακούς στόχους. Γι’ αυτό και πρέπει να εντείνει και να οξύνει την πολιτική του κριτική στα άλλα κόμματα, ώστε να συμβάλει να γίνουν ταχύτερες διεργασίες θετικές και να αποκαλυφθούν τα πολιτικά σενάρια που μαγειρεύονται με τη μορφή κυβερνήσεων συνεργασίας ή σχημάτων πολιτικής συνεργασίας για τη διατήρηση και διαιώνιση της σημερινής τάξης πραγμάτων. Ένταση και όξυνση της κριτικής σημαίνει:

α) Πιο ουσιαστική, αποκαλυπτική και επιχειρηματολογημένη κριτική απέναντι στην πολιτική και τακτική των άλλων κομμάτων και των ηγεσιών τους μέσα από την ίδια τη ζωντανή πραγματικότητα που περιέχει πλούσιο αποδεικτικό υλικό. Η ένταση της κριτικής είναι αναγκαία και υποχρεωτική, ώστε οι γνήσιες λαϊκές δυνάμεις που είναι εγκλωβισμένες σε αυτά τα κόμματα, να αποφασίσουν να τα εγκαταλείψουν και να διαλέξουν το δρόμο της χειραφέτησης και του αγώνα.

β) Το ΚΚΕ στο επόμενο διάστημα πρέπει να ανοίξει νέους διαύλους επικοινωνίας και συσπείρωσης με τις λαϊκές δυνάμεις που ακολουθούν τα άλλα κόμματα, με όλους εκείνους που αναζητούν ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που ως τώρα έχουν ακολουθήσει. Πεδίο συνάντησης και κοινής δράσης είναι οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες, οι οργανώσεις του μαζικού κινήματος, νέες συσπειρώσεις και μέτωπα πάλης που η ζωή αναδείχνει γύρω από τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις.

Είναι και δική μας ευθύνη να ανοίξουμε διάλογο και δρόμους επικοινωνίας με τα λαϊκά στρώματα που ακολουθούν ή επηρεάζονται από τα άλλα κόμματα ή διατηρούν αυταπάτες για την πολιτική τους.

Το άμεσο πολιτικό καθήκον του Κόμματος

4. Το άμεσο πολιτικό καθήκον του Κόμματος που απορρέει από το Πρόγραμμά του, είναι η δράση για την οικοδόμηση του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου και την ισχυροποίηση του Κόμματος.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Η επόμενη τετραετία να αποτελέσει περίοδο που θα μπουν οι ρίζες, οι βάσεις για το κτίσιμο του αντιιμπεριαλιστικού, αντιμονοπωλιακού, δημοκρατικού, κοινωνικοπολιτικού μετώπου πάλης.

Να υπάρξει αποφασιστική προώθηση της συσπείρωσης και πάλης της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, σε αντιιμπεριαλιστική – αντιμονοπωλιακή – δημοκρατική κατεύθυνση.

Να βάλουμε, μαζί με τα πιο πρωτοπόρα αγωνιστικά τμήματα του λαού, τα θεμέλια του αντιιμπεριαλιστικού – αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου πάλης, με αφετηρία τα πιο καυτά και οξυμένα προβλήματα, μέσα από πολλαπλές συσπειρώσεις και μέτωπα πάλης, που να συγκλίνουν σε ένα ενιαίο παλλαϊκό ρεύμα αντίστασης, αγώνα, προοπτικής.

β. Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του Κόμματος και της επιρροής του αποτελούν βασικό στόχο κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας.

Να μπει νέο αίμα στις γραμμές του ΚΚΕ από νέους και νέες εργατοϋπαλλήλους, νέες ηλικίες γενικά. Να οικοδομηθούν γερές ΚΟΒ σε εργοστάσια, επιχειρήσεις και άλλους τόπους δουλειάς και νέες ΚΟΒ όπου δεν υπάρχουν.

Να αυξηθεί η επιρροή και οι θέσεις του Κόμματος στο μαζικό κίνημα, πριν απ’ όλα στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργατοϋπαλλήλων. Να διευρυνθεί ο κύκλος δράσης στα άλλα στρώματα του λαού μας, στην αγροτιά, στους ΕΒΕ, στη μισθωτή διανόηση, στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

Να ενισχυθούν και επανακτηθούν πλήρως, από μέλη και στελέχη, συνολικά τις ΚΟΒ και τα καθοδηγητικά όργανα, τα κομμουνιστικά χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν στη σχεδόν 80χρονη ηρωική πορεία του Κόμματός μας. Είναι το θεμέλιο και η προϋπόθεση για να γίνει το Κόμμα δυνατό και ισχυρό, ικανό να αντέχει στις θύελλες, ικανό να ανταποκρίνεται στην ιστορική του αποστολή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με όλες μας τις δυνάμεις να σταθούμε στο πλευρό της ΚΝΕ, να τη στηρίξουμε στη μάχη για την ανάπτυξη του νεολαιίστικου κινήματος. Να γίνει η ΚΝΕ σημαντική δύναμη στην οικοδόμηση του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου πάλης.

γ. Η οργάνωση του ιδεολογικού μετώπου του Κόμματος στο επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο ζήτημα.

 • Να οργανωθεί πλατειά η εκλαϊκευση του προγράμματος του Κόμματος με προτεραιότητα στην εργατική τάξη.
 • Να διαδώσουμε τα συνθήματα και τις προτάσεις μας στο μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης και της νεολαίας.
 • Να εκλαϊκεύσουμε τις θέσεις μας για την αναγκαιότητα της κοινωνικής συμμαχίας της εργατικής τάξης με την αγροτιά και τα άλλα λαϊκά μικροαστικά στρώματα. Να αντιμετωπιστεί ο αντικομμουνισμός και οι διάφορες θεωρίες που έχουν στόχο τον εγκλωβισμό και την καθυπόταξη του λαϊκού κινήματος.

Οι παραπάνω βασικοί στόχοι, όσο και αν έχουν την αυτοτέλειά τους, είναι αλληλοεξαρτώμενοι, στενά δεμένοι μεταξύ τους, βασικός μοχλός και θεμέλιο, για την απεμπλοκή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας από τη μέγκενη των νεοφιλελεύθερων επιλογών και παραλλαγών.

5. Το ΚΚΕ απαντά στα μακροχρόνια και οξυμένα προβλήματα της Ελλάδας με το Συνέδριό του και με ό,τι συνεπάγεται το σύνθημα:

Μέτωπο στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό για το σοσιαλισμό

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι οι λύσεις που τα άλλα κόμματα προσφέρουν στο λαό είναι λύσεις σε βάρος του, που θα κάνουν προοπτικά τη ζωή χειρότερη. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις χωρίς αγώνες. Για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών προβλημάτων πρέπει να επιλυθεί το συνολικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Αλλιώς οι όποιες κατακτήσεις, ακόμα και οι πιο μικρές, δε θα είναι βιώσιμες, μόνιμες και σταθερές. Χωρίς αγώνες, χωρίς ριζικές αλλαγές δεν υπάρχουν λύσεις προς όφελος του λαού και της χώρας.

Η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα της χώρας μας, η εργαζόμενη αγροτιά, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι πιο πρωτοπόρες τους δυνάμεις υποχρεώνονται από τα ίδια τα πράγματα να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική στην ανάπτυξη των λαϊκών αγώνων, στην ανάπτυξη και όξυνση της ταξικής πάλης. Η οικοδόμηση του Μετώπου θα είναι μια πολύμορφη και πολυσύνθετη διαδικασία, θεμελιωμένη στους αγώνες της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Διαμορφώνει τα βήματά του και αναπτύσσεται με εμφάνιση μετώπων και συσπειρώσεων γύρω από αντιιμπεριαλιστικούς, αντιμονοπωλιακούς στόχους, ανάλογα με τις δυνατότητες. Στηρίζεται στα βασικά προβλήματα που σήμερα απασχολούν ευρύτατα λαϊκά στρώματα στο χώρο δουλιάς και κατοικίας, κατά κλάδο, τομέα οικονομίας, δήμο, νομό, ευρύτερη περιοχή. Στηρίζεται στο συντονισμό και την κοινή δράση οργανώσεων των εργατοϋπαλλήλων, της νεολαίας, των ΕΒΕ, της αγροτιάς, των φορέων της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, που μπορεί να παίρνει πολλές μορφές, εκφράσεις και επίπεδα:

Διεύρυνση κινήσεων και παρατάξεων τις οποίες στηρίζει το ΚΚΕ, συντονιστικές επιτροπές σωματείων και φορέων, επιτροπές αγώνα για συγκεκριμένο πρόβλημα, κοινωνικοπολιτικές κινήσεις, κάθε μορφής οργάνωση και δράση που αναπτύσσουν οι λαϊκές μάζες με πρωτοβουλία τους.

— Προώθηση διαφόρων μορφών συσπείρωσης, μέσα από την ανάπτυξη τοπικών και γενικότερων πρωτοβουλιών στα προβλήματα του λαού και της χώρας. Αυτά τα επιμέρους ρυάκια, θα συγκλίνουν στο μεγάλο ποτάμι του αντιιμπεριαλιστικού- αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού αγώνα. Τέτοια βασικά μέτωπα- κρίκοι και στόχοι συσπείρωσης μπορούν να αποτελέσουν τα παρακάτω ζητήματα:

 • Oι αναπροσαρμογές που υπαγορεύονται από το πολυεθνικό κεφάλαιο στην παραγωγική βάση της χώρας, στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, την αγροτική οικονομία, στο εμπόριο, στον κοινωνικό τομέα από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων.
 • Αγώνας για την αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αντίσταση ενάντια στη στρατηγική και τις αποφάσεις της, που είναι σε βάρος του λαού και γενικά της χώρας. Στον αγώνα αυτόν μπορούν να συναντηθούν εργατοϋπάλληλοι, αγρότες, μικρομεσαίοι, τα κοινωνικά κινήματα που υιοθετούν αντιμονοπωλιακούς, αντιιμπεριαλιστικούς, δημοκρατικούς στόχους.
 • Δημοψήφισμα ενάντια στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την προωθούμενη αναθεώρησή της σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση.
 • Πάλη για την απόκρουση της επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, εναντίωση στην επιχείρηση ανατροπής των εργασιακών σχέσεων. Πάλη κατά της ανεργίας, της λιτότητας. Aπόκρουση των συνεπειών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου – της ΓΚΑΤΤ – στην αγροτική παραγωγή.
 • Υποστήριξη ενός πλαισίου παραγωγικής ανάπτυξης που έρχεται σε αντίθεση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου και τις επιλογές των κρατικομονοπωλιακών μηχανισμών. Δράση κατά των συμφωνιών που υποθηκεύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.
 • Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία, την αγροτική οικονομία και την ασφάλεια της χώρας.
 • Αγώνας για να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα της νεολαίας, της παιδείας, της υγείας, της μάστιγας των ναρκωτικών, καθώς και ζητήματα προστασίας του παιδιού.
 • Πάλη για τις συνθήκες εργασίας και το βιοτικό επίπεδο, το εργασιακό καθεστώς, τις αμοιβές, τον ελεύθερο χρόνο και την ανάπτυξη, την πρόνοια, τον αθλητισμό και τα προβλήματα των ειδικών κοινωνικών ομάδων.
 • Αγώνας ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος η οποία στη χώρα μας, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και αποτελεί σοβαρό παράγοντα υποβάθμισης της ζωής.
 • Πάλη για την προώθηση των προβλημάτων των απόμαχων της δουλιάς, της ανισοτιμίας και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, των αλλοδαπών εργατών στη χώρα μας.
 • Ένταση του αγώνα για τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των Ελλήνων μεταναστών.
 • Κρίσιμο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του πολιτισμού, των παραδόσεων, της γλώσσας μας, η αντίσταση στη διάβρωση, στον κοσμοπολιτισμό και ελιτισμό του ιμπεριαλισμού, η πολιτιστική προσέγγιση των λαών και των πολιτισμών τους. H μάχη στο ζήτημα αυτό είναι από τις πιο καίριες και απαιτεί επιστράτευση ευρύτερων δυνάμεων και από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών και από το χώρο του μαζικού λαϊκού κινήματος.
 • Μάχη για τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου, αγώνας αναπόσπαστα δεμένος με την πάλη κατά των ΜΜΕ, αυτών που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο και την κηδεμονία των ανθρώπων της ολιγαρχίας.
 • Η πάλη για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνικής ζωής είναι αναπόσπαστα δεμένη με τον αγώνα κατά των μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού.
 • Αγώνας ενάντια στην επικείμενη σε αντιδραστική κατεύθυνση, αναθεώρηση του Συντάγματος. Το ΚΚΕ προτείνει αναθεώρηση σε δημοκρατική, προοδευτική κατεύθυνση, με αλλαγές που θα προωθούν την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία της χώρας μας, θα ενισχύουν τη λαϊκή κυριαρχία, θα διευρύνουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
 • Αγώνας κατά της συμφωνίας Σένγκεν, του αντιδραστικού θεσμικού και νομικού καθεστώτος που οικοδομείται στις χώρες όλης της Ευρώπης. Αγώνας για πλήρη συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας.
 • Πάλη για την κατοχύρωση και διεύρυνση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, που δέχονται νέα επίθεση στις σημερινές συνθήκες στην Ευρώπη.
 • Πνεύμα ετοιμότητας και επαγρύπνησης πρέπει να διαπνέει γενικότερα το λαϊκό κίνημα και τις οργανώσεις του για τις συνολικές εξελίξεις και τους υπαρκτούς κινδύνους που απειλούν την χώρα μας λόγω της νέας τάξης πραγμάτων.
 • Απέναντι στην επιχειρούμενη ιμπεριαλιστική νέα τάξη πραγμάτων μπορεί και πρέπει να αντιταχθεί το φιλειρηνικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας και ευρύτερα. Το ΚΚΕ θα παλέψει για την ανάπτυξη πολύμορφου φιλειρηνικού, αντιιμπεριαλιστικού κινήματος με επίκεντρο τον αγώνα για :
 • Τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ.
 • Την απομάκρυνση των ξένων βάσεων από το ελληνικό έδαφος. Την απόκρουση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στα Βαλκάνια και τον πολύμορφα τροφοδοτούμενο εθνικισμό και σοβινισμό.
 • Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων διάφορων εθνικών, θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων και τη μετατροπή τους σε γέφυρες επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης των βαλκανικών λαών.
 • Τη διαμόρφωση των απαραίτητων γενικότερα προϋποθέσεων για την ειρηνική συμβίωση των λαών της Βαλκανικής και την ισότιμη μεταξύ τους συνεργασία. Για τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για μια Ευρώπη κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου, χωρίς πυρηνικά, ξένους στρατούς και βάσεις, σεβασμού της ανεξαρτησίας των κρατών της, ισότιμης και αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας τους.
 • Για τη μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και δίαυλο ισότιμης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας των παραμεσογείων χωρών και λαών.
 • Για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και πάντως με την πλήρη κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας, της αυτονομίας και της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δράση του κόμματος να υπηρετεί την άνοδο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργατοϋπαλλήλων, την ανύψωση της πολιτικής συνείδησης

6. Η δράση του Κόμματος στο λαό υποχρεωτικά και σταθερά πρέπει να υπηρετεί την άνοδο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργατοϋπαλλήλων, την ανύψωση της πολιτικής συνείδησης.

Ολη η δουλιά του Κόμματος από την ΚΕ ως την ΚΟΒ, να έχει στο κέντρο της προσοχής την ιδεολογική, πολιτική δουλιά στην εργατική τάξη, τη δράση για την ανάπτυξη των αγώνων της, την καλλιέργεια της ευθύνης της να συμπαρασταθεί και να δράσει από κοινού με την αγροτιά και τα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα. Καμία υποχώρηση σε αυτό το καθήκον στο όνομα των υπαρκτών δυσκολιών.

Απαιτείται να ολοκληρωθεί η αναδιάταξη των δυνάμεων ώστε ούτε ένα μέλος του Κόμματος εργατοϋπάλληλος να μη μένει έξω από το κύριο αυτό μέτωπο. Όμως η αναδιάταξη δε λύνει την ουσία του προβλήματος, αν δε γίνει συστηματική προσπάθεια αύξησης των κομματικών δυνάμεων στην εργατική τάξη. Απαιτείται όλες οι κομματικές δυνάμεις, ανεξάρτητα από σύνθεση και χώρο, να έχουν πρώτο και βασικό προσανατολισμό την εργατική τάξη και την κομματική οικοδόμηση στους χώρους δουλιάς. Η ΚΕ, το ΠΓ και η Γραμματεία, όλα τα τμήματα της ΚΕ, πρέπει να περάσουν σε άλλο επίπεδο καθοδήγησης στο κρίσιμο ζήτημα της κομματικής οικοδόμησης και ανάπτυξης, να τη συντονίζουν σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όλοι οι τομείς να επικεντρώνονται στα προβλήματα, στους αγώνες, στην ανάγκη οργάνωσης, ενότητας και χειραφέτησης της εργατικής τάξης, π.χ. ο τομέας της παιδείας, της υγείας, του περιβάλλοντος, όλοι οι τομείς του πολιτισμού.

Να απαλλαγούμε από τη στενή αντίληψη – όπου εξακολουθεί να υπάρχει – ότι η εργατική τάξη ταυτίζεται με τους εργοστασιακούς εργάτες. Η δράση του Κόμματος πρέπει να είναι ενιαία στο περιεχόμενο της στην εργατική τάξη. Δηλαδή, να προβάλλονται τα γενικά προβλήματα που την απασχολούν, ανεξάρτητα πού δουλεύει, πώς δουλεύει, τι εισοδήματα έχει, ανεξάρτητα από συνθήκες ζωής, μορφωτικό επίπεδο, ώστε να κατακτιέται ενιαία ταξική συνείδηση, σε αντίθεση με τη συστηματική προσπάθεια διάσπασης της ενότητας δράσης της. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι και προσαρμοσμένη και εξειδικευμένη ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση ότι αποτελεί ενιαία τάξη.

Οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων, οι σύγχρονες καπιταλιστικές αναπροσαρμογές, οι αστικοί εκσυγχρονισμοί επιβάλλουν εμπλουτισμό των τρόπων και των μεθόδων δουλειάς, προσέγγισης και προσπέλασης στους εργασιακούς χώρους και παράλληλα και στον τόπο της κατοικίας. Η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων δεν υπηρετεί μόνο την άντληση υπερκερδών. Είναι και ο σύγχρονος τρόπος χειραγώγησης και διάλυσης του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι εργαζόμενες γυναίκες πρέπει στο πρόσωπο του ΚΚΕ να δουν τον πιο συνεπή και πραγματικό υπερασπιστή του αγώνα για χειραφέτηση και ισοτιμία. Προπάντων να δουν συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες, ώστε ο αγώνας τους να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Τα καθοδηγητικά όργανα, τα στελέχη ξεχωριστά, οι ΚΟΒ να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για την κατάσταση των επιμέρους τμημάτων της εργατικής τάξης, με βάση τον κλάδο και την κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και τις μορφές απασχόλησης, το φύλο και την ηλικία. Να αποκτηθεί εμπειρία σε νέους χώρους που ως τώρα δεν υπάρχει αρκετή πείρα δουλειάς του Κόμματος, στις σύγχρονες συνθήκες.

Για το συνδικαλιστικό κίνημα

Τα επόμενα χρόνια θα κριθεί αν το συνδικαλιστικό κίνημα θα καταφέρει να αναδιοργανωθεί, να αναγεννηθεί ή θα περάσει μια μακρόχρονη πορεία κρίσης. Υπάρχουν σήμερα δυνατότητες ανάκαμψης, δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Το ταξικό ρεύμα που υπάρχει στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, στην πρώτη γραμμή του οποίου είναι οι κομμουνιστές, να πλατύνει, να ενισχυθεί και να κάνει πιο ορατή και δυναμική την παρέμβασή του ενάντια στο ισχυρό ρεύμα του ρεφορμισμού, της ενσωμάτωσης που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια. Η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος εξαρτάται από την ενίσχυση της ταξικής συνδικαλιστικής πάλης, διαφορετικά θα εγκαταλείψουν το συνδικαλιστικό κίνημα μαζικά και απογοητευμένοι χιλιάδες εργαζόμενοι.

Οι ταξικές δυνάμεις που δρουν στο συνδικαλιστικό κίνημα, με βάση την πείρα των τελευταίων χρόνων, πρέπει να πάρουν περισσότερες και πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα συνδικαλιστικά όργανα, να καταδικαστούν στη συνείδηση της εργατικής τάξης οι συνδικαλιστές και οι ηγεσίες των παρατάξεων που δουλεύουν για την ενσωμάτωση και υποταγή του συνδικαλιστικού κινήματος. Να αξιοποιούνται οι δυνατότητες αγωνιστικής συσπείρωσης στη βάση των προβλημάτων και της σύνδεσης με αντιιμπεριαλιστικούς αντιμονοπωλιακούς στόχους. Να προχωρήσει ο συντονισμός δράσης στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος, σε τοπικό, κλαδικό και πανελλαδικό επίπεδο του πόλου του ταξικού ρεύματος, ώστε να ακουμπήσουν πάνω του οι αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων, οι ανάγκες και οι ανησυχίες τους.

Ο προσανατολισμός του ταξικού ρεύματος πρέπει να είναι στραμμένος κυρίως στο πρωτοβάθμιο σωματείο και στον κλάδο. Τα μεμονωμένα εργοστασιακά και επιχειρησιακά σωματεία, χωρίς τη στήριξη των αντίστοιχων κλαδικών, είναι αντικειμενικά δύσκολο να αποφύγουν την υποταγή στην εργοδοσία, τη χρησιμοποίησή τους από αυτήν.

Το ταξικό συνδικαλιστικό ρεύμα, που αναπτύσσεται στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, υποχρεώνεται να δόσει αληθινή μάχη με τους μηχανισμούς εξαγοράς συνειδήσεων των εργατοϋπαλλήλων, γενικότερα του λαού. Σ’ αυτήν τη μάχη πρέπει να πρωτοστατήσουν οι κομμουνιστές, πάνω απ’ όλα με το προσωπικό τους παράδειγμα.

Το Συνέδριο αποφασίζει να πραγματοποιηθεί πανελλαδική Συνδιάσκεψη για την δουλιά του Κόμματος στην εργατική τάξη και τα προβλήματα που συνδέονται με το συνδικαλιστικό της κίνημα. Τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης να συζητηθούν σε όλο το Κόμμα και να διαμορφωθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Η πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος είναι αξεχώριστη από την πορεία του ΚΚΕ. Η πλειοψηφία της εργατικής τάξης πρέπει να ακολουθήσει, να ψηφίσει το ΚΚΕ, να είναι στο πλευρό του ΚΚΕ, να αγωνίζεται μαζί του.

Το νεολαιίστικο κίνημα

7.Το νεολαιίστικο κίνημα μπορεί να αποτελέσει σημαντική δύναμη στο μέτωπο των αντιιμπεριαλιστικών αντιμονοπωλιακών δημοκρατικών δυνάμεων, πηγή ανανέωσης και ενδυνάμωσης των γραμμών του. Η νεολαία, από τη φύση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα στην απασχόληση, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, από τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες της έχει κάθε λόγο να συντονίσει τις προσπάθειες και τους αγώνες της με την εργατική τάξη και το κίνημά της, να συντονίσει τα βήματά της με τους αγώνες των άλλων καταπιεζόμενων και εκμεταλλευόμενων λαϊκών στρωμάτων. Οσο πιο στενά είναι δεμένο το νεολαιίστικο και το εργατικό κίνημα, τόσο περισσότερο οι αγώνες των νέων ανθρώπων θα γίνονται μαχητικοί και αποτελεσματικοί.

Στο διάστημα που πέρασε, το νεολαιίστικο κίνημα σημείωσε βήματα στη δράση του, όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο ανάπτυξης. Η επίθεση που δέχεται η νεολαία σε όλα τα μέτωπα, με αφετηρία τα δικαιώματά της στη δουλειά και στη δωρεάν σύγχρονη παιδεία είναι πρωτοφανής τα τελευταία χρόνια. Σε συνθήκες κρίσης η αφύπνιση της νεολαίας είναι δυνατή, ταυτόχρονα όμως ορθώνονται τεράστια ιδεολογικοπολιτικά εμπόδια που ωθούν στην εκτόνωση, στην ενσωμάτωση και την υποταγή.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, τα καθοδηγητικά όργανα ως τις ΚΟΒ και τις ΟΒ, πρέπει να βαθύνουν γενικά και σε κάθε συγκεκριμένο χώρο στις ανάγκες και στις αναζητήσεις της νεολαίας. Ολόκληρη η δουλειά του Κόμματος να διαποτιστεί από το πρακτικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των νέων ανθρώπων και την οργάνωση των αγώνων τους. Να αποκαλύπτει το ζοφερό μέλλον των νέων μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, τους τρόπους διάβρωσης συνειδήσεων και αποπροσανατολισμού των νέων, που χρησιμοποιεί η αστική τάξη στο σύγχρονο κόσμο. Ο αντιιμπεριαλιστικός αγώνας, ο αγώνας κατά της δικτατορίας των μονοπωλίων μπορεί να φλογίσει τη νεολαία. Το ΚΚΕ χρειάζεται συστηματικά, μεθοδικά, με σωστές ιεραρχήσεις να ανοίξει κανάλια επικοινωνίας με τη νεολαία, να συμβάλει στην επαφή της με την ιστορική πείρα του κινήματος, να εκλαϊκεύσει το Πρόγραμμά του, να αναδείξει το όραμα του σοσιαλισμού, την ιστορία των μεγάλων επαναστατικών κινημάτων του 20ού αιώνα και τη συμβολή τους στα προβλήματα της νεολαίας.

Από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα μέσα στην επόμενη τετραετία αποτελεί η μαζική ανάπτυξη της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες στρατολογίες νέων εργατών, υπαλλήλων, μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών, άλλων εργαζομένων, με την οικοδόμηση νέων ΟΒ. Σύνθημά μας, έως το 16ο Συνέδριο του Κόμματος, πρέπει να γίνει: Σε όλες τις πόλεις, τις συνοικίες, τα κεφαλοχώρια, τα μεγάλα εργοστάσια, τους κλάδους, όπου υπάρχει κομματική οργάνωση, να στηθεί και οργάνωση βάσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας.

8.Mέσα στην επόμενη τετραετία το ΚΚΕ θα αναπτύξει παραπέρα πρωτοβουλίες για την ανασύνταξη και την ενότητα, την κοινή στάση και δράση του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, καθώς και του αντιιμπεριαλιστικού, φιλειρηνικού κινήματος, για την έκφραση αλληλεγγύης και αντίστασης ενάντια σε επιθέσεις από την νέα ιμπεριαλιστική τάξη πραγμάτων.

Αμεσες προτεραιότητες είναι:

α) Προσπάθεια για σύσφιξη των σχέσεων των ΚΚ, για το συντονισμό και την κοινή δράση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων, μέσα από διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις και συμμετοχές σε συνέδρια και άλλες διεθνείς συναντήσεις, μέσα από τη συνέχιση του διαλόγου και της κριτικής συζήτησης για την ιδεολογική ταυτότητα του ΚΚ και άλλα σύγχρονα προβλήματα του ιδεολογικού αγώνα.

Το ΚΚΕ θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών με άλλες αντιιμπεριαλιστικές, δημοκρατικές, ριζοσπαστικές δυνάμεις, προωθώντας κοινή δράση μαζί τους σε κοινούς στόχους.

β) Ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τις χώρες που οικοδομούν το σοσιαλισμό, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ιμπεριαλιστικής πίεσης και κυριαρχίας του διεθνούς κεφαλαίου. Nα μη συμβεί πισωγύρισμα στις χώρες όπου η εργατική τάξη βρίσκεται στην εξουσία: Κίνα, Κούβα, Βιετνάμ, Β. Κορέα. Ιδιαίτερα, αλληλεγγύη στον ηρωϊκό λαό της Κούβας, που υποφέρει από το εμπάργκο των ΗΠΑ και τις επεμβάσεις. Καταγγελία των επιθέσεων που δέχεται η Κίνα. Συμπαράσταση στη Β. Κορέα. Συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τα ΚΚ και τους κομμουνιστές που διώκονται στη χώρα τους, καθώς και στον αγώνα για την κατάργηση αντικομμουνιστικών νόμων και διατάξεων όπου εμφανίζονται.

γ) Κοινή δράση του εργατικού κινήματος, των αντιιμπεριαλιστικών και φιλειρηνικών κινημάτων στην Ευρώπη, των δυνάμεων που θέλουν να παλέψουν ενάντια στις επιλογές του Μάαστριχτ και το μονόδρομο της ΕΕ.

δ) Ιδιαίτερα να προωθηθεί η συντονισμένη και αλληλέγγυα δράση στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Β. Αφρικής. Ενεργητική αλληλεγγύη στους λαούς που είναι θύματα ιμπεριαλιστικών συμφωνιών, όπως ο παλαιστινιακός λαός, οι λαοί της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Επαγρύπνηση και δράση ενάντια στις λύσεις διχοτομικού χαρακτήρα που ετοιμάζονται για την Κύπρο.

ε) Ένταση της πάλης κατά του εθνικισμού, του ρατσισμού, του θρησκευτικού φανατισμού. Ανάπτυξη διεθνούς αλληλεγγύης και αγώνα για την ισοτιμία και τα δικαιώματα στη ζωή και τη δουλειά, για τους αλλοδαπούς εργάτες, τους πολιτικούς πρόσφυγες, τις μειονότητες.

στ) Διεθνής συνδικαλιστική δράση, για να μην επιτραπεί η εκ βάθρων ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και κατακτήσεων των εργαζομένων.

ζ) Το ΚΚΕ έχει στις προτεραιότητές του την οργάνωση φιλειρηνικών, αντιπολεμικών κινητοποιήσεων ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση και τον πόλεμο στα Βαλκάνια, ενάντια στη συγκρότηση δυνάμεων ταχείας επέμβασης και στρατιωτικών εκστρατευτικών σωμάτων, με πρόσχημα τη λεγόμενη «ανθρωπιστική βοήθεια». Ιδιαίτερη σημασία δίνει το ΚΚΕ στην ανάπτυξη του φιλειρηνικού κινήματος και των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των γειτονικών λαών, των Τούρκων, Βουλγάρων, Γιουγκοσλάβων, Αλβανών και Ελλήνων εργαζομένων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

9. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) -πρωτοβάθμια και νομαρχιακή -χρησιμοποιείται σήμερα σα μέσο για τη διοχέτευση και εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φτάνει πιο εύκολα το μακρύ χέρι του κράτους στην τσέπη του εργαζόμενου και όλου του λαού. Με την κάθε μορφής, πρόσθετη φορολόγηση. Με την ιδιωτικοποίηση και την προώθηση της ανταποδοτικότητας, ιδιαίτερα των κοινωνικών υπηρεσιών που είναι υποχρέωση του κράτους. Με την ανάθεση της λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες. Με την εκχώρηση ακόμη και καθαρά διοικητικών αρμοδιοτήτων της ΤΑ σε ιδιώτες. Προωθείται η παραπέρα αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων σ’ αυτή με την προώθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα καθοδηγητικά όργανα του ΚΚΕ να συμβάλουν για να προσανατολιστεί η δράση των Κομματικών Οργανώσεων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ΤΑ: Με τη δραστηριοποίηση, ανάπτυξη της δουλειάς των δημοτικών και νομαρχιακών παρατάξεων τις οποίες υποστηρίζουν, για την επίτευξη ευρύτερων αγωνιστικών συσπειρώσεων για τα προβλήματα που απασχολούν το λαό και γενικότερα τη χώρα. Με την ανάπτυξη συλλογικής δράσης για την προώθηση φιλολαϊκών λύσεων και τον απεγκλωβισμό από ατομικιστικές λύσεις που τρέφουν πελατειακές σχέσεις και εκφυλιστικά φαινόμενα. Με την αντίσταση στην επιχείρηση μετατροπής της Αυτοδιοίκησης σε προέκταση των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μέσο εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών της. Με τη διαφύλαξη και ενίσχυση των εξουσιών των συλλογικών αιρετών οργάνων της.

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση και παρακολούθηση από το Κόμμα συνολικά και κυρίως από τις οργανώσεις των μεγάλων πόλεων απαιτούν τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν το λαό και αφορούν ιδιαίτερα την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όπως: Περιβαλλοντικά προβλήματα, το πρόβλημα των συγκοινωνιών, στεγαστικά προβλήματα, το πράσινο, τα απορρίμματα, η ύδρευση, η αποχέτευση κ.ά.

10. Την ερχόμενη τετραετία μπορεί και πρέπει να γίνει ένα σημαντικό, καθοριστικό βήμα για το δυνάμωμα του Κόμματος σε όλα τα μέτωπα, ιδεολογικό, πολιτικό, οργανωτικό, στην έκταση και την ποιότητα των δεσμών του με το λαό.

Το κλειδί για το ΚΚΕ είναι η ανάπτυξη της ταξικής πάλης και η οικοδόμηση του Μετώπου, το ιδεολογικοπολιτικό ατσάλωμα όλων των κομμουνιστών και κομμουνιστριών στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις. Χωρίς οργάνωση και σχεδιασμένη δουλειά είναι αδύνατο να υπάρχουν αποτελέσματα.

Το τι Κόμμα κτίζουμε είναι βασικό ζήτημα. Βασικός στόχος όλων των Επιτροπών Περιοχών, των ΝΕ και των ΑΕ πρέπει να είναι το στήσιμο γερών κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ παντού, στους χώρους εργασίας, στην ύπαιθρο, εκεί που ζει, σπουδάζει και εργάζεται η νεολαία. Πρέπει να ξεκινήσουμε μετά το Συνέδριο πολύ φιλόδοξα. Να οικοδομηθούν γερές κομματικές οργανώσεις με ένα συνεχώς διευρυνόμενο κύκλο επιρροής, που να αγκαλιάζει τα πιο πρωτοπόρα και ριζοσπαστικά λαϊκά στοιχεία που συμφωνούν με το ΚΚΕ, δέχονται ορισμένες από τις θέσεις του, κατανοούν την ανάγκη της κοινής δράσης για να δοθεί ώθηση στη λαϊκή οργάνωση και πάλη.

Το ΚΚΕ έχει τη δύναμη να ξεκινήσει μια νέα πορεία προς τα εμπρός , σταθερά ανοδική. Η τελευταία τετραετία, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, δείχνει το δρόμο. Εχει εφοδιάσει το Κόμμα με νέα πείρα, σε πρωτόγνωρες συνθήκες διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας.

Η τήρηση του νέου καταστατικού πρέπει να συμβαδίζει με την ταυτόχρονη ανάπτυξη βασικών αρχών και αξιών, όπως είναι η κομμουνιστική συνέπεια, η πρωτοβουλία και πειθαρχία, η ευθύνη για την ενιαία εφαρμογή των αποφάσεων, η κριτική και αυτοκριτική, ο ζωντανός, απαιτητικός έλεγχος όλων των μελών και στελεχών, όλων των καθοδηγητικών οργάνων και ΚΟΒ.

Τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει αισθητά η κριτική, η αυτοκριτική, ο έλεγχος, με αρνητικές συνέπειες την άμβλυνση των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών. Η κριτική και αυτοκριτική, ο δημιουργικός και απαιτητικός έλεγχος που γενικεύει την πείρα, αναδείχνει τις αιτίες των προβλημάτων, δυσκολιών και λαθών, αποτελούν σημαντικά μέσα για την ανάπτυξη της εσωκομματικής δημοκρατίας, της κομμουνιστικής πειθαρχίας και της συλλογικότητας. Η συλλογικότητα δε συνδέεται μόνο με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, αλλά και με την κατάκτηση και αφομοίωση της συλλογικής σκέψης και πείρας. Η συλλογικότητα, η εσωκομματική δημοκρατία και η κομμουνιστική πειθαρχία σχετίζονται και με την συστηματική ενημέρωση των μελών, τις σωστά προετοιμασμένες κομματικές διαδικασίες που οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις, χρεώσεις, με ιεράρχηση στόχων και με την καλή οργάνωση του ελέγχου ατομικά και συλλογικά.

Με την αποκατάσταση αυτών των πλευρών μπορεί να πνεύσει ένας νέος άνεμος τονωτικός και αναζωογονητικός για τη δράση οργάνων και ΚΟΒ. Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός όταν εφαρμόζεται σωστά, είναι το πιο ασφαλές πλαίσιο αρχών που διασφαλίζει και τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα.

Με το νέο καταστατικό που αποκαθίσταται η δομή του Κόμματος με τη συγκρότηση επιτροπών περιοχής, η καθοδήγηση των οργανώσεων θα ισχυροποιηθεί, στο βαθμό βεβαίως που θα συνδυασθεί με τη σωστή εκλογή και ανάδειξη στελεχών και με την όσο γίνεται πιο εύστοχη διάταξη των δυνάμεων.

Η νέα δομή του Κόμματος δεν πρέπει να οδηγήσει στη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τα πάνω σε βάρος της δράσης και της πρωτοβουλίας των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Αχτίδων και των ΚΟΒ. Το αντίθετο μπορεί και πρέπει να συμβεί. Οι Επιτροπές Περιοχών, οι Νομαρχιακές , οι Επιτροπές πόλεων πρέπει να κινούνται με βάση ένα καλά οργανωμένο σχέδιο δράσης, που θα μεταφέρει το βάρος προς τα κάτω, στην καθοδήγηση των ΚΟΒ, το συντονισμό της δουλειάς κατά κλάδο, κατά τομέα οικονομίας, κατά περιοχή με βάση τα κοινά και ενιαία προβλήματα.

Οι Επιτροπές Περιοχών να μελετούν και να γενικεύουν την πείρα από τη δράση των ΚΟΒ και την ανάπτυξη της πάλης σε επίπεδο περιοχής. Να καθοδηγούν και συντονίζουν τη δράση τους για ενιαίους στόχους σε επίπεδο περιοχής, νομού, αχτίδας. Τα καθοδηγητικά όργανα να έχουν στο κέντρο της προσοχής τους τη δουλειά στην εργατική τάξη, την οικοδόμηση ΚΟΒ στους εργασιακούς χώρους, τον προσανατολισμό δράσης κατά κοινωνικό στρώμα, την οικοδόμηση του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού μετώπου πάλης. Να αποτελούν κέντρα πολιτικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με βάση τα προβλήματα του χώρου. Να στηρίζουν τις κεντρικές πρωτοβουλίες του Κόμματος, να τις διευρύνουν, ώστε η δράση του κόμματος να αποκτά πόδια μέσα στο λαό.

Η ανανέωση των γραμμών του κόμματος, η στρατολογία νέων μελών

11.Υπάρχουν σήμερα δυνατότητες να ανανεωθεί το Κόμμα, να πολλαπλασιάσει τα μέλη του. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Η ανάπτυξη του Κόμματος βέβαια συνδέεται αναπόσπαστα με την ανάπτυξη και της ΚΝΕ, η οποία αποτελεί βασικό σχολείο προετοιμασίας και ατσαλώματος των νέων κομμουνιστών. Αναμφισβήτητα δεν μπορεί να γίνει με ένα στεγνό, σχηματικό πλάνο. Η σχεδιασμένη ανανέωση των γραμμών του Κόμματος δεν μπορεί παρά να προκύπτει μέσα από την άνοδο της δράσης του στους αγώνες, με την ανοικτή ιδεολογικοπολιτική δράση. Εξαρτάται από τον κύκλο επιρροής που αναπτύσσεται και ανανεώνεται συνεχώς γύρω από τις ΚΟΒ.

Κλειδί για την ανάπτυξη των στρατολογιών είναι η δραστηριοποίηση των κομματικών μελών, η ανάπτυξη των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών των ΚΟΒ. Το δραστήριο κομματικό μέλος, που είναι δεμένο με τα προβλήματα και τις ανάγκες του λαού, που δρα πρωτοπόρα και με αφοσίωση για το συμφέρον της εργατικής τάξης και του λαού, είναι ο καλύτερος προπαγανδιστής της εθελοντικής ένταξης στις γραμμές του ΚΚΕ.

Πηγές για την άμεση αύξηση των γραμμών μας είναι σήμερα η εργατική τάξη και η νεολαία. Ο σχεδιασμός στρατολογίας είναι στην ουσία ο σχεδιασμός της μαχητικής δράσης για τα προβλήματά τους.

Προτείνεται να αφιερωθεί ένας ολόκληρος χρόνος για το θέμα της ανανέωσης των γραμμών του Κόμματος με μια πλατιά πανελλαδική ειδική καμπάνια που θα βοηθήσει να κατανοήσουν εργάτες και εργάτριες, νέοι και νέες εργατοϋπάλληλοι, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι που ανήκουν στα φτωχά λαϊκά στρώματα, την ανάγκη οργανωμένης ζωής και δράσης μέσα από τις οργανώσεις του ΚΚΕ.

Η καμπάνια αυτή να ξεκινήσει τον Νοέμβρη του 1997 και να ολοκληρωθεί τον Νοέμβρη του 1998, αφιερωμένη στα 80χρονα του ΚΚΕ. Η νέα ΚΕ να μελετήσει το ζήτημα και να αρχίσει την προετοιμασία της καμπάνιας αμέσως μετά το Συνέδριο.

Η νέα ΚΕ να οργανώσει μέσα στο 1996 ή στο πρώτο τρίμηνο του 1997 ευρεία σύνοδο για την κομματική οικοδόμηση στα εργοστάσια και  στις επιχειρήσεις.

Η νέα ΚΕ να δει και να βελτιώσει σημαντικές πλευρές της δουλειάς της

12. Η νέα ΚΕ αποφασιστικά να δει και να βελτιώσει σημαντικές πλευρές της δουλειάς της:

α) Να οργανώσει με τον πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο την ανάλυση και εκλαΐκευση των κομματικών ντοκουμέντων, καθώς και των αποφάσεων που θα παίρνει ως το 16ο Συνέδριο, ώστε να ανέβει ο προβληματισμός και η συζήτηση των ιδεολογικοπολιτικών προβλημάτων στα όργανα και στις ΚΟΒ. Να καθοδηγεί αταλάντευτα την ενιαία εφαρμογή των κατευθύνσεων και ταυτόχρονα να προσανατολίζει στην εξειδίκευση και τον εμπλουτισμό τους με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Να διαμορφώσει τα κατάλληλα επιτελεία και βοηθητικά τμήματα, ώστε να δίνει όσο γίνεται πληρέστερη καθοδηγητική βοήθεια, σύμφωνα με τις ανάγκες των οργανώσεων. Να ελέγχει κατά πόσο γίνεται σωστή ενημέρωση των μελών του Κόμματος για αποφάσεις και ζητήματα γενικότερης σημασίας που οφείλουν να γνωρίζουν, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργητικότερα στη λήψη αποφάσεων και στην προώθησή τους στη ζωή.

β) Η κατάκτηση των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών, η ανύψωση της κομματικής ιδιότητας, η τήρηση των αρχών λειτουργίας, η αυτοθυσία, η προσφορά, η καταπολέμηση φαινομένων φιλελευθερισμού είναι καθήκοντα πριν απ’ όλα της νέας ΚΕ. Το προσωπικό παράδειγμα των μελών της ΚΕ είναι βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί ανάλογο κλίμα σε όλο το κόμμα.

Τα μέλη της ΚΕ και συνολικά η ΚΕ πρέπει να δώσουν το παράδειγμα σε όλο το Κόμμα στην κριτική και αυτοκριτική εξέταση της δουλειάς τους, στην καταπολέμηση του πνεύματος εγωισμού και της άρνησης να γίνει δεκτή η κριτική για αδυναμίες, λάθη και ελλείψεις.

γ) Η νέα ΚΕ αποφασιστικά να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη της ιδεολογικής δουλειάς μέσα στο Κόμμα, την οργάνωση του ιδεολογικού μετώπου στα σύγχρονα ιδεολογικά προβλήματα. Να κρατά ανοικτό το μέτωπο στον οπορτουνισμό, στις δεξιές και αριστερές παρεκκλίσεις.

Να οργανώσει σε βασικά κέντρα σχολές στελεχών με υποχρεωτική περιοδική φοίτηση για κατάκτηση γνώσεων, αλλά και για συνεχή ανανέωση τους. Να συνεχιστεί η προσπάθεια που ξεκίνησε για να μελετήσει τις αιτίες ανατροπής των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη με αρθρογραφία, μελέτες, συζητήσεις από το «Ριζοσπάστη», την ΚΟΜΕΠ, τον «902», το ΚΜΕ και σε συνεργασία με άλλα κομμουνιστικά κόμματα και μαρξιστές επιστήμονες.

Ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών

13. Ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών. Πρόκειται για ζήτημα κλειδί σήμερα για την ανάπτυξη του Κόμματος και για το άνοιγμα του στο λαό. Φάνηκε ότι παρά τις αντίξοες αντικειμενικές συνθήκες, υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες ανάδειξης έμπειρων και ατσαλωμένων στελεχών στις δυσκολίες και στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η νέα ΚΕ να καταστρώσει ένα πρόγραμμα βοήθειας των στελεχών για:

 • Την ιδεολογικοπολιτική κατάρτιση και ατσάλωμά τους. Τη βοήθεια τους, ώστε να γενικεύουν την πείρα των ταξικών αγώνων, της λαϊκής πάλης. Την αυξημένη ικανότητα ιδεολογικής και πολιτικής επαγρύπνησης.
 • Την κατάκτηση της ικανότητας να καθοδηγούν την προσπάθεια για συγκρότηση του αντιϊμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου πάλης. Να εντάσσουν τα επιμέρους καθήκοντα του Κόμματος στο γενικότερο πολιτικό του στόχο. Να κατακτήσουν την ικανότητα εξειδίκευσης και προσαρμογής των καθηκόντων στο χώρο τους, ώστε να προωθείται με ενιαίο τρόπο η πολιτική του κόμματος, εμπλουτισμένη με τις ιδιαιτερότητες του χώρου, χωρίς να αναιρείται η ενιαία τακτική και στρατηγική.
 • Την κατάκτηση του συλλογικού τρόπου δουλειάς, που αξιοποιεί την συλλογική σκέψη και πείρα του Κόμματος. Καταπολέμηση του εμπειρισμού, της επιφανειακής εκτίμησης των πραγμάτων, της ρουτίνας στην δουλειά.
 • Κεντρικό ζήτημα είναι η ανάδειξη στελεχών μέσα από την εργατική τάξη, αλλά και η ταξική διαπαιδαγώγηση όλων των στελεχών, ανεξάρτητα από ποιο κοινωνικό στρώμα προέρχονται.
 • Η διαδικασία κρίσης στελεχών και οργάνων, από την ΚΕ έως το γραφείο ΚΟΒ, να οργανώνεται με ουσιαστικά κριτήρια, ενδιάμεσα και στο τέλος της θητείας. Η κρίση οργάνων και στελεχών να δίνεται για ενημέρωση στις ΚΟΒ.

14. Η ΚΕ και όλα τα στελέχη του Κόμματος πρέπει να κατακτήσουν τον προσανατολισμό, τη γνώση και την πείρα που απαιτείται για την ανάπτυξη της δουλειάς του Κόμματος στα προβλήματα των γυναικών, για την άνοδο του γυναικείου κινήματος, την ανάπτυξη των γραμμών μας με γυναίκες εργάτριες, υπάλληλους, νέες αγρότισσες, γυναίκες εργαζόμενες.

Αν τα στελέχη του Κόμματος δεν κατανοήσουν την μεγάλη σημασία της ιδιαίτερης δουλειάς στις γυναίκες για το πρόβλημα της διπλής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, θα είναι αδύνατη και αναποτελεσματική η γενικότερη δράση του ΚΚΕ και η πορεία συγκρότησης του αντιϊμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου. Η αλλαγή στάσης απέναντι στα προβλήματα των γυναικών, η βοήθεια για ανάδειξη γυναικείων στελεχών, δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από την ΚΕ και τα άλλα όργανα.

15. Η νέα ΚΕ πρέπει να οργανώσει συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη» με σχεδιασμό δουλειάς σε όλους του κρίκους του Κόμματος.

Η ανάπτυξη της κυκλοφορίας του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άνοδο της επιρροής και της εμβέλειας δράσης του Κόμματος. Απαιτείται παράλληλα αποφασιστική βελτίωση της ποιότητας του «Ριζοσπάστη» όσον αφορά το ιδεολογικοπολιτικό μέτωπο, την ύλη για την εργατική τάξη και τη νεολαία, και την ανάδειξη της πείρας της κομματικής ζωής και δράσης.

Η ΚΟΜ.ΕΠ. – Ραδ. σταθμός «902 Αριστερά στα FM» – Κομματική  εκδοτική δραστηριότητα

16. Η «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» μπορεί να συμβάλει πιο αποτελεσματικά το επόμενο διάστημα στην εκλαΐκευση θέσεων του Κόμματος, στο διάλογο για τις αιτίες ανατροπής των σοσιαλιστικών καθεστώτων, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλα σύγχρονα θέματα που απασχολούν το κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα. Η πλατύτερη κυκλοφορία της ΚΟΜΕΠ θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ύλη και το περιεχόμενό της. Η αύξηση της κυκλοφορίας του θεωρητικού οργάνου της ΚΕ του Κόμματος πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά καθήκοντα των κομματικών οργανώσεων.

17. Ραδιοφωνικός σταθμός «902 Αριστερά στα FM»

Κύριο καθήκον σήμερα της καθοδήγησής του και των εργαζομένων σε αυτόν, μετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησής του από τις καταστροφικές πλημμύρες, αποτελεί η αποφασιστική ενίσχυση του ιδεολογικού – πολιτικού του ρόλου και της λειτουργίας του.

Για τον Τηλεοπτικό σταθμό «902TV»:

Με βάση τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις, να επαναλειτουργήσει με το μικρότερο κόστος και με κύριο στόχο την υπηρέτηση της πολιτικής ενημέρωσης.

18. Καθήκον για όλο το Κόμμα αποτελεί η διάδοση του βιβλίου. Από την άποψη αυτή χρειάζεται ιδιαίτερα να προσεχτεί και αναπτυχθεί η εκδοτική δραστηριότητα του Κόμματος.

Η συνέχιση της μελέτης, της εκλαϊκευσης και της διάδοσης της ιστορίας του ΚΚΕ, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες συκοφάντησης, διαστρέβλωσης, αντικομμουνιστικής επίθεσης και παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας, πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κύρια ζητήματα της ΚΕ μετά το 15ο Συνέδριο, ενταγμένο και στην πορεία προς το γιορτασμό των 80 χρόνων του Κόμματος.

Τα οικονομικά

19.Για τα Οικονομικά:

Η ανάπτυξη της πολιτικής, ιδεολογικής και οργανωτικής δραστηριότητας του Κόμματος, απαιτεί διάθεση σημαντικών οικονομικών μέσων από την ΚΟΒ μέχρι την ΚΕ.

Ήδη έχει αναπτυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια σημαντική και πολύμορφη δραστηριότητα από το σύνολο των κομματικών δυνάμεων για τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων. Οι φίλοι και οπαδοί του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, καθώς και άλλοι εργαζόμενοι, βοήθησαν σημαντικά στην αντιμετώπιση των τεράστιων οικονομικών δυσκολιών και προβλημάτων που πέρασε το Κόμμα.

Σήμερα, στη νέα εξόρμηση που αναπτύσσουμε με βάση τις αποφάσεις του 15ου Συνεδρίου, είναι επιτακτικά αναγκαία η αναπροσαρμογή και των οικονομικών στόχων του Κόμματος. Το πρόβλημα των εσόδων του Κόμματος παραμένει οξύ και πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα και βασικά μελήματα της νέας ΚΕ, για να αντιμετωπίσει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Οι κομματικές οργανώσεις, αξιοποιώντας την προσφορά των μελών και φίλων του Κόμματος, να γίνουν οικονομικά αυτάρκεις, όσον αφορά τις πάγιες απαιτήσεις στο χώρο ευθύνης τους. Να εξασφαλιστεί, με βάση τις μόνιμες και κανονικές συνδρομές των μελών του Κόμματος και των φίλων και οπαδών, ένα μόνιμο μηνιάτικο ποσό για την ΚΕ, που θα καλύπτει τις πάγιες ανάγκες του Κόμματος, αλλά και την ετοιμότητά του να ανταποκρίνεται σε καθήκοντα που προκύπτουν από τις εξελίξεις, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται πάντοτε με λεπτομέρεια.
 • Να διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος για το νοικοκύρεμα στη διαχείριση των οικονομικών, ο συνεχής έλεγχος για τη σκοπιμότητα των διαφόρων εξόδων. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί η στήριξη και ενίσχυση της ελεγκτικής δράσης των Επιτροπών Οικονομικού Ελέγχου.
 • Εκπλήρωση της καταστατικής υποχρέωσης της συνδρομής με βάση τα έσοδα του κάθε μέλους του Κόμματος που είναι και οικονομική υποχρέωση, αλλά και πολιτική, δείκτης της κομματικής συνέπειας και αφοσίωσης.
 • Προγραμματισμένη ανάπτυξη πρόσθετων εσόδων του Κόμματος, με βάση τις πηγές που καθορίζει το Καταστατικό και με τη βοήθεια οικονομικών εξορμήσεων για συγκεκριμένα προβλήματα και έκτακτες υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με το συνεχή έλεγχο για τη σωστή διαχείριση των πόρων.
 • Η αύξηση της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη» και της «Kομμουνιστικής Επιθεώρησης» και των αναγκαίων εκδόσεων για την πολιτική δουλειά του Κόμματος, πέρα από τα αναμφισβήτητα οικονομικά και πολιτικά κέρδη που αφορούν, συμβάλλει στη μείωση των ελλειμμάτων της ΚΕ τα οποία αναπτύσσονται και εξαιτίας της υποχρεωτικής επιδότησής τους. Η αύξηση της κυκλοφορίας, άρα και των εσόδων τους, θα φέρει και βελτίωση της ύλης τους.

Η επόμενη εκλογική μάχη

20. Η επόμενη εκλογική μάχη. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την εκλογική αναμέτρηση σαν μια από τις σημαντικές στιγμές στην αλυσίδα της ταξικής πάλης, που δείχνει το επίπεδο πολιτικής ωριμότητας του λαού και την ικανότητα του Κόμματος να αντιπαλεύει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν για την άνοδο της πολιτικής επίδρασης και της εκλογικής επιρροής του.

Το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ δεν κρίνεται στις τελευταίες 30 μέρες, σχετίζεται με τη δράση κάθε μέρα σε όλα τα μέτωπα του αγώνα. Αποτελεί δείκτη μέτρησης του ανοίγματος και των προσπαθειών του ΚΚΕ να ανασυγκροτηθεί το λαϊκό κίνημα και να μη παγιδεύονται ριζοσπαστικές λαϊκές δυνάμεις από τα συνθήματα και τις ψεύτικες υποσχέσεις των κομμάτων που διαχειρίζονται το σύστημα ή είναι εφεδρείες του για νέα σενάρια.

Η καλύτερη προετοιμασία για να δώσει το Κόμμα την επόμενη εκλογική μάχη, περνάει μέσα από τη δράση των κομμουνιστών στο μαζικό λαϊκό κίνημα, τη διαμόρφωση πολλαπλών συσπειρώσεων, που θα στηρίξουν την οικοδόμηση του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου πάλης. Περνάει μέσα από την προσπάθεια για οικοδόμηση ΚΟΒ στους τόπους δουλειάς, για την ανάπτυξη επαφών σε όσο γίνεται περισσότερους χώρους εργασίας, συνδέεται με το δυνάμωμα της δουλειάς στην ύπαιθρο και στην ανάπτυξη σχέσεων με τους ΕΒΕ στις πόλεις.

Η εκλογική ενίσχυση του Κόμματος δεν αφορά μόνο τους κομμουνιστές και τους φίλους του Κόμματος. Στις σημερινές συνθήκες είναι όρος για να βγει το λαϊκό κίνημα στο προσκήνιο, να ανασυνταχθεί και να βάλει φρένο στον κατήφορο.

Η επόμενη εκλογική μάχη μπορεί όμως να αποτελέσει μια ευκαιρία για να ξετυλιχθεί το νήμα θετικών διεργασιών, να αποτελέσει μια ευκαιρία για να απεγκλωβιστούν από την επιρροή των άλλων κομμάτων δυνάμεις που είναι διατεθειμένες να παλέψουν για την αλλαγή της κατάστασης.

Να μειωθεί η πολιτική και εκλογική δύναμη των δύο βασικών εταίρων του δικομματισμού, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική τους να καταδικαστεί απερίφραστα. Αλλιώς, την επόμενη των εκλογών, όποια κυβέρνηση και αν σχηματισθεί, θα πέσει με μεγαλύτερη αγριότητα στο εισόδημα και στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Η ψήφος του λαού δεν μπορεί πια να νομιμοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική τους. Οι άνθρωποι του μόχθου, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι άνεργοι, οι νέοι άνθρωποι που βιώνουν τεράστια προβλήματα σήμερα, δεν πρέπει να δίνουν την ψήφο στα κόμματα που ευθύνονται για τα βάσανά τους.

Δεν αρκεί η εκλογική καταδίκη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Χρειάζεται και η κατάλληλη πολιτική απάντηση που να πιάνει τόπο.

Η λογική που καλλιεργείται «όχι στα μεγάλα κόμματα, ναι στα μικρά» δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι το μέγεθος ενός κόμματος που κρίνει τις εξελίξεις, αλλά πριν απ όλα η πολιτική του, οι θέσεις του, η πρακτική του, η στάση του όλο αυτό το διάστημα μέσα και έξω από τη βουλή.

Απαιτείται η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Oπου αλλού κατευθυνθούν οι ψήφοι, την άλλη μέρα θα χρησιμοποιηθούν πάλι σε βάρος του λαού και ιδιαίτερα της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, των μικρομεσαίων που αγωνίζονται για την επιβίωση. Oπου αλλού κατευθυνθούν οι ψήφοι πάλι θα προσμετρηθούν σαν ψήφοι υπέρ της ΕΕ και της πολιτικής του ΝΑΤΟ. Oπου αλλού πάνε οι ψήφοι, δηλαδή στα άλλα μικρότερα κόμματα, θα αξιοποιηθούν από τις δυνάμεις του δικομματισμού, στα σενάρια της συναίνεσης.

Το ΚΚΕ και ο λαός γενικότερα από τώρα πρέπει να παλέψει, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε όλα τα κόμματα να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Αλλιώς τα κόμματα της ολιγαρχίας και οι φίλοι τους θα έχουν μονόπλευρα τα μέσα για να προπαγανδίζουν τις εκλογικές τους θέσεις και να αποπροσανατολίζουν. Το ΚΚΕ διεκδικεί την απλή αναλογική, ώστε για όλα τα κόμματα να χρειάζεται ίσος αριθμός ψήφων για κάθε βουλευτή.

Η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ θα έχει θετική απήχηση, πέρα από την Ελλάδα, στην περιοχή, στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία λαϊκές δυνάμεις αφυπνίζονται και αντιπαλεύουν τις επιλογές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Το ισχυρό ΚΚΕ θα κάνει πιο αποφασιστική παρέμβαση στο συντονισμό και κοινή δράση όλων των δυνάμεων που θέλουν να αντισταθούν και να αντιπαλέψουν τον ιμπεριαλισμό.

21. Παρά τις μεγάλες σημερινές δυσκολίες, η ανθρωπότητα θα προχωρήσει μπροστά. Στη χώρα μας θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Οι αποφάσεις του 15ου Συνεδρίου μπορούν να γίνουν υλική δύναμη για το φωτεινό μέλλον του λαού και της χώρας μας. Η ηρωική ιστορία του ΚΚΕ αποτελεί την καλύτερη απόδειξη. Η επόμενη τετραετία και ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια, μέσα στα οποία το Κόμμα θα γίνει 80 χρόνων, να αποτελέσουν χρόνια μεγαλύτερου ανοίγματος στο λαό, ισχυροποίησης του ΚΚΕ, ανάπτυξης των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών του, ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυσης των γραμμών του. Οι μελέτες, οι συζητήσεις, η αξιοποίηση υλικού από το πολύτιμο αρχείο του Κόμματος, οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν για τα 80χρονα, μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμα στέρεο βήμα προς τα εμπρός, αποτίμησης της ιστορίας μας, πηγή παραδειγματισμού για τη νέα γενιά, αφορμή για νέους μεγάλους στόχους, για το καλό της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων της χώρας μας.

ΚΚΕ Ισχυρό

Μέτωπο στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό

για το Σοσιαλισμό

Μάης 1996


0 Responses to “Πολιτική απόφαση – Τα άμεσα καθήκοντα του κόμματος από το 15ο έως το 16ο Συνέδριο” 1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


2ο συνέδριο ΚΝΕ 3η Συνδιάσκεψη ΚΚΕ 5ο συνέδριο ΚΝΕ 7η Ολομέλεια (1950) 9ο συνέδριο ΚΚΕ 10ο συνέδριο ΚΚΕ 12ο συνέδριο ΚΚΕ 15ο συνέδριο ΚΚΕ Άρης Βελουχιώτης Αλλαγή Αριστερό Ριζοσπαστικό Μέτωπο Β' Πανελλαδική Γκορμπατσόφ Γράψας ΔΑΠ-ΟΝΝΕΔ ΔΣΕ Δεκεμβριανά ΕΑΜ ΕΑΡ ΕΔΑ ΕΕ ΕΚΟΝ ΡΦ ΕΛΑΣ ΕΟΚ ΕΣΣΔ Εθνική Αντίσταση Εμφύλιος Πόλεμος Ενιαίο Μέτωπο Πάλης Κ. Καραγιώργης ΚΓΑΝΕ ΚΚΕ ΚΚΕ εσ.-ΑΑ ΚΚΕ εσωτ. ΚΝΕ ΚΝΕ-ΝΑΡ Κοινό Πόρισμα Κύρκος Μ. Βαφειάδης Μακεδονικό Ν. Ζαχαριάδης ΝΑΡ Νέα Δημοκρατία ΟΚΝΕ Οικουμενική Οκτωβριανή Επανάσταση ΠΑΣΟΚ Πανσπουδαστική σ.κ. Περεστρόικα Πολυτεχνείο Πραγματική Αλλαγή Ρήγας Φεραίος Στάλιν Στόχοι του Έθνους Συμφωνία της Βάρκιζας Συνασπισμός Τίτο Τζανετάκης Φαράκος Φλωράκης Χούντα αντιπολεμικό κίνημα αντιφασιστική πάλη εκλογές 1946 εξωκοινοβουλευτική αριστερά εργατικό κίνημα εσωκομματική δημοκρατία ευρωκομμουνισμός θεωρία των σταδίων ιμπεριαλισμός μ-λ ρεύμα μορατόριουμ νεολαιίστικο κίνημα συνέδρια ΚΚΕ τροτσκιστές φοιτητικό κίνημα

Blog Stats

 • 40.326 hits

Γράψτε το e-mail σας για παίρνετε μήνυμα για τα νέα κείμενα που αναρτηθούν στο 21aristera.

Μαζί με 17 ακόμα followers


Αρέσει σε %d bloggers: