Archive for the 'συνδιάσκεψη ΝΑΡ' Category

12
Ιολ.
15

ΝΑΡ: 4η συνδιάσκεψη – Πολιτική Απόφαση

Advertisements
24
Φεβ.
15

2η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Η Απόφαση

24
Φεβ.
15

2η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Εισήγηση της μειοψηφίας της Συντονιστικής Επιτροπής

Έντεκα σημεία για την επανασυσπείρωση των αγωνιστών του ΝΑΡ

Εισήγηση της μειοψηφίας της Συντονιστικής Επιτροπής στη Β’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

Το κείμενο κατάθεσαν οι Κώστας Θύμης, Κώστας Κάππος και Κώστας Μπατίκας

1. Η κατάσταση στον κό­σμο σήμερα

Το πέρασμα στην τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα σημαδεύτηκε από συ­νταρακτικά γεγονότα. Η κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώ­πης, η ανοιχτή υποταγή της ηγεσίας της περεστρόικα στις επιλογές του ιμπερια­λισμού άλλαξαν δραματικά την όψη του κόσμου. Στο παγκόσμιο Εργατικό και Κομμουνιστικό Κίνημα η σοβούσα επί δεκαετίες κρίση έφτασε στην κορύφωση της καθώς επικράτησαν σ’ αυτό πλήρως οι οπορτουνιστικές και φιλοαστικές δυ­νάμεις, οι δυνάμεις της ανοιχτής συνερ­γασίας με το διεθνές μονοπωλιακό κε­φάλαιο και τον ιμπεριαλισμό.

Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, η έκρηξη της επιστήμης και της τεχνικής δεν οδήγησε, όπως θα μπορούσε κάτω από άλλες προϋποθέσεις, την ανθρωπό­τητα σε μια άνετη, ευτυχισμένη και ειρη­νική ζωή.

Ο σημερινός κόσμοςσυνταράσσεταιαπό εκρηκτικές αντιθέσεις Συγκέντρω­ση του πλούτου σε μια χούφτα ιμπερια­λιστικές χώρες από τη μια και πείνα, υ­περχρέωση, χρεοκοπία, εξαθλίωση στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Στις ίδιες τις ιμπεριαλιστικές χώρες όπου απ’ τη μια ο πλούτος και η χλιδή περισσεύουν, από την άλλη, εκατομμύ­ριο εργαζομένων που έχασαν τη δου­λειά τους. πέρασαν στο περιθώριο, ζουν σε συνθήκεςνέας φτώχειας και εξα­θλίωσης στις λεγόμενες κοινωνίες των δυο τρίτων.

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλ­λοντος παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, τα ναρκωτικά και οι αρρώστιες θερίζουν κυριολεκτικά εκατομμύρια ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο. Οι τεράστιοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί δεν κατασπαταλούν μόνο υλικά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικούς σκο­πούς, απειλούν την ανθρωπότητα με ο­λική καταστροφή.

Ο σημερινός κόσμος δεν είναι ένας κόσμος ειδυλλιακός, ένας κόσμος όπου κάποιο υπερμονοπώλιο ή κάποιος δήθεν υπεριμπεριαλισμός εξαφάνισε τις αντι­θέσεις και τους κινδύνους για την αν­θρωπότητα. Συνεχίστε την ανάγνωση ‘2η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Εισήγηση της μειοψηφίας της Συντονιστικής Επιτροπής’

24
Φεβ.
15

2η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Η Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής

Ο σοσιαλισμός στην εποχή μας

Πρόταση διαλόγου του Νέου Αριστερού Ρεύματος

  • Για ένα Αριστερό Πρόγραμμα Πάλης
  • Για το σοσιαλισμό στην εποχή μας
  1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΗΣ

Πολλά ερωτήματα πρέπει να παίρνει κανείς υπόψη, ιδιαίτε­ρα στις σημερινές συνθήκες, για να χαράξει μια πολιτική άμε­σης δράσης από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομέ­νων σε μια επαναστατική προοπτική.

Ορισμένα από αυτά επιδέχονται απαντήσεις που στηρίζον­ται σε επιστημονικές και επιβεβαιωμένες στην πράξη αρχές. Τις απαντήσεις αυτές τις προσεγγίζουμε με δυσκολία, μερικές δεν τις γνωρίζουμε καθόλου ή δεν μπορούμε να τις τεκμηριώ­σουμε με βάση την ελληνική πραγματικότητα. Σε άλλα ερωτήματα εξάλλου δεν έχουν ωριμάσει οι προϋποθέσεις για τη λύση τους.

Οι συγκλονιστικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων δεί­χνουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης εξέλιξης, του ιμπεριαλιστικού σταδίου του καπιταλισμού, της καπιταλι­στικής κοινωνίας με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα, νέα ποιοτική φάση ωριμάζει στην πορεία του εργατικού κινήματος.

Για να απαντήσει κανείς με επιστημονική πληρότητα γύρω από το χαρακτήρα αυτών των αλλαγών, για το τι διατηρείται και το τι μετατρέπεται ριζικά στα πλαίσια της ιστορικής εξέλι­ξης, για το πώς εμφανίζεται τελικά η σύγχρονη πραγματικότη­τα, χρειάζεται, πέρα από τη συγκεκριμένη επιστημονική διαλε­κτική ανάλυση, και την πολιτική και πρακτική εμπειρία του κινή­ματος, των ίδιων των εργαζομένων που παίρνουν μέρος στην επαναστατική πάλη. Συνεχίστε την ανάγνωση ‘2η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Η Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής’

01
Φεβ.
15

Η 1η Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ

Η 1η Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ πραγματοποιήθηκε στις 10-11.2.1990 με τη συμμετοχή 413 αντιπροσώπων από τις Επιτροπές Πρωτοβουλίας που συγκροτήθηκαν με τη δημοσίευση της Πρότασης-Συζήτησης  για τη δημιουργία του ΝΑΡ. Στη συνδιάσκεψη συζητήθηκε επίσης η στάση του ΝΑΡ στις εκλογές που έγιναν τελικά στις 8.4.1990. Από τη διαδικασία εκλέχτηκε 28μελής Συντονιστική Επιτροπή.

Ρεπορτάζ του Οδηγητή της Νεολαίας για την 1η Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ (12.2.1990):

Νέο Αριστερό Ρεύμα: Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Με την εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής έληξαν αργά την Κυριακή οι εργασίες της διήμερης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Νέου Αριστερού Ρεύματος.

Η Συνδιάσκεψη πήρε αποφάσεις για τους στόχους, τις συμμαχίες και τις προγραμματικές θέσεις του Ρεύματος εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης του Απρίλη. Η Συνδιάσκεψη αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με 36 ψήφους κατά και 13 λευκά) να πάρει μέρος το Ρεύμα στην εκλογική μάχη, στη βάση ενός προγράμματος μάχης των λαϊκών δυνάμεων κατά της συντηρητικής πολιτικής, της εξάρτησης και της συναίνεσης.

Για το θέμα των συμμαχιών πλειοψήφησε, με 276 ψήφους, η πρόταση να επιδιωχθούν πλατιά Ενωτικά ψηφοδέλτια, ανοιχτά σε όλους τους αγωνιστές της βάσης της Αριστερός που θα συμφωνούν με ένα τέτοιο πρόγραμμα, αποκλείοντας όμως συμφωνίες κορυφής με άλλες πολιτικές οργανώσεις. Μια δεύτερη πρόταση, που άφηνε ανοιχτό το θέμα των συμμαχιών με άλλες πολιτικές οργανώσεις, προκειμένου να κριθεί σε συσκέψεις που θα γίνουν από τα κάτω και θα κορυφωθούν σε Πανελλαδική συνδιάσκεψη, πήρε 15 ψήφους. Μια τρίτη πρόταση που πρόβλεπε σαφώς συνεργασίες με άλλες οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις πήρε 11 ψήφους. Τέλος, μια τέταρτη πρόταση που πρότεινε να δεσμευθεί η Συνδιάσκεψη ότι ο τίτλος του Εκλογικού σχήματος θα είναι «Νέο Αριστερό Ρεύμα», πήρε 9 ψήφους. Στην ψηφοφορία υπήρχαν 34 λευκά και 4 αποχές. Συνεχίστε την ανάγνωση ‘Η 1η Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ’

31
Ιαν.
15

1η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Πρόταση-Συζήτηση: Για μια νέα προοπτική της Αριστεράς στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄90

Στις 10-11 Φλεβάρη του 1990 πραγματοποιήθηκε η 1η συνδιάσκεψη του ΝΑΡ όπου συζητήθηκε το εισηγητικό κείμενο «Πρόταση-Συζήτηση: Για μια νέα προοπτική της Αριστεράς στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄90». Η διαμόρφωση της Πρότασης ξεκίνησε σε σύσκεψη που έγινε στις 17.12.1989 από πρώην μέλη και στελέχη του ΚΚΕ με στόχο την ίδρυση πολιτικού φορέα των «διαφωνούντων» του ΚΚΕ, αλλά και την πολιτική έκφραση της ΚΝΕ με την ανταρσία και τη διάσπαση του Σεπτεμβρίου 1989. Το κείμενο αποτυπώνει τις διαφωνίες με το ΚΚΕ, τα ερωτηματικά και τις αναζητήσεις της αριστερής διαφωνίας, την ισχυρή επίδραση ιδεών που σφράγισαν τη συζήτηση στο ΚΚΕ τις δεκαετίες 1970-80. Όσο σαφείς ήταν οι διαφωνίες με το ΚΚΕ, άλλο τόσο δύσκολο ήταν να περιγραφεί ένας άλλος δρόμος για την κομμουνιστική Αριστερά.

Το πλήρες κείμενο της Πρότασης-Συζήτησης: Για μια νέα προοπτική της Αριστεράς στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄90:

Για μια νέα προοπτική της Αριστεράς στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄90

Το κείμενο της πρότασης διαμορφώθηκε σε πανελλαδική συνάντηση αγωνιστών της Αριστεράς, κύρια πρώην μελών του ΚΚΕ. Στη συνάντηση εκείνη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17.12.1989, έγινε μια πρώτη πλατιά ανταλλαγή γνωμών για το περιεχόμενό της. Στη συνέχεια συζητήθηκε με συναγωνιστές σ’ όλη την Ελλάδα. Η τελική σύνταξή του κειμένου έγινε από εξουσιοδοτημένη από την πανελλαδική συνάντηση ομάδα ερ­γασίας.

Η πρόταση απευθύνεται στις χιλιάδες συντρόφισσες και συντρόφους μας, σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Επιδιώκουμε να ξεκινήσει ά­μεσα, με αφορμή αυτό το κείμενο, μια ουσιαστική συζήτηση, οργανωμέ­να ή αυθόρμητα, μεμονωμένα ή συλλογικά. Συνεχίστε την ανάγνωση ‘1η Συνδιάσκεψη ΝΑΡ: Πρόταση-Συζήτηση: Για μια νέα προοπτική της Αριστεράς στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄90’
2ο συνέδριο ΚΝΕ 3ο συνέδριο ΚΝΕ 5ο συνέδριο ΚΝΕ 9ο συνέδριο ΚΚΕ 10ο συνέδριο ΚΚΕ 12ο συνέδριο ΚΚΕ 15ο συνέδριο ΚΚΕ Άρης Βελουχιώτης Αλλαγή Αριστερό Ριζοσπαστικό Μέτωπο Β' Πανελλαδική Γκορμπατσόφ Γράψας ΔΑΠ-ΟΝΝΕΔ ΔΣΕ Δεκεμβριανά ΕΑΜ ΕΑΡ ΕΔΑ ΕΕ ΕΚΟΝ ΡΦ ΕΛΑΣ ΕΟΚ ΕΣΣΔ Εθνική Αντίσταση Εμφύλιος Πόλεμος Ενιαίο Μέτωπο Πάλης ΚΚΕ ΚΚΕ εσ.-ΑΑ ΚΚΕ εσωτ. ΚΝΕ ΚΝΕ-ΝΑΡ Κοινό Πόρισμα Κύρκος Κώστας Κάππος Μ. Βαφειάδης Ν. Ζαχαριάδης ΝΑΡ ΝΑΤΟ ΝΔ Νέα Δημοκρατία Οικουμενική Οκτωβριανή Επανάσταση ΠΑΣΟΚ Πανσπουδαστική σ.κ. Περεστρόικα Πολυτεχνείο Πραγματική Αλλαγή Ρήγας Φεραίος Σπύρος Χαλβατζής Στόχοι του Έθνους Συμφωνία της Βάρκιζας Συνασπισμός Τζανετάκης Φαράκος Φλωράκης Χούντα αντιδικτατορικός αγώνας αντιπολεμικό κίνημα αντισυναίνεση αντιφασιστική πάλη διάσπαση '89 εξωκοινοβουλευτική αριστερά εργατικό κίνημα ευρωκομμουνισμός θεωρία των σταδίων ιμπεριαλισμός καταλήψεις '90-'91 μ-λ ρεύμα μορατόριουμ νεολαιίστικο κίνημα νεοφιλελευθερισμός συνέδρια ΚΚΕ τροτσκιστές φοιτητικό κίνημα

Blog Stats

  • 37.108 hits

Γράψτε το e-mail σας για παίρνετε μήνυμα για τα νέα κείμενα που αναρτηθούν στο 21aristera.

Μαζί με 17 ακόμα followers

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: